Pelaksanaan PdP

Senarai Semak Folio Kursus

 • Senarai Semak Ketua Jabatan/Ketua Unit (BORANG PK1)
 • Kalendar Akademik
 • Jadual Waktu
 • Ringkasan Maklumat Kursus (RMK)
 • Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Semester (LAM-PT-05-01)
 • Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Mingguan (LAM-PT-05-02)
 • Maklumat Pelajar
 • Rekod Kehadiran Pelajar (LAM-PT-05-05)
 • Rekod Pentaksiran Pelajar: JST, Soalan Tugasan, Panduan Pemarkahan, Rekod Markah Pelajar yang telah Disahkan (LAM-PT-06-01)
 • Bahan PdP Kuliah/Tutorial/Amali (Softcopy/Hardcopy)
 • Penyeliaan Praktikum: Surat Pelantikan Pensyarah Penyelia, Perancangan Praktikum, Jadual Waktu Mengajar Pelajar yang Diselia, Rekod-rekod bimbingan penyeliaan praktikum

 

Senarai Semak Folio Pensyarah

 • Curriculum vitae
 • Senarai tugas
 • Salinan Sijil Kelayakan Akademik dan/atau Sijil Kelayakan Ikhtisas
 • Surat-surat Pelantikan (Surat Lantikan sebagai Pensyarah, Surat Lantikan Pertama Perkhidmatan di KPM, Surat Pelantikan sebagai Tenaga Pengajar Kursus)
 • Rekod/Sijil Menghadiri Kursus/Bengkel

Dokumen Sokongan dalam Pelaksanaan Kurikulum

Templat Lantikan Pensyarah Mengajar

Garis Panduan Menganggarkan Beban Tugas Pensyarah

Templat CV

Senarai Semak Fail Kursus