CDL

PROSES KERJA PELAKSANAAN CDL

Bengkel CDL
Tarikh: 4 – 5 Julai 2018
Tempat: Bilik Serbaguna 4, PSI
Sila klik pada Bahan Bengkel untuk mendapatkan fail-fail berkaitan.

Pelaksanaan CDL untuk PISMP bermula ambilan Jun 2015. 

Bahan edaran:
1.0 Manual-Pengguna-CDL-v11-Jun-2017

2.0 Standard-Operating-Procedures-CDL-IPG-Kampus

3.0 Templat CDL Peringkat Kursus v11 Jun 2017

4.0 Templat CDL Peringkat Program v11 Jun 2017

5.0 Templet_Laporan_CQI_v2

Contoh-contoh laporan CQI

CQI Report _Course_PJMS3063

CQI Report _Lesson_PJMS3063

CQI Report _Program_PJMS3063