Pemantauan Lapangan Pengurusan Pelaksanaan Kurikulum IPG

Semua pelajar dan pensyarah dikehendaki menjawab instrumen soal selidik di bawah bermula 8 Ogos sehingga 24 Ogos 2018.  Sila klik kepada hiperteks  berikut: i. Soal selidik pelajar ii.Soal selidik pensyarah dan pentadbir    

Read More Pemantauan Lapangan Pengurusan Pelaksanaan Kurikulum IPG
August 7, 2018

Pemilihan Elektif Teras Pelajar PISMP Ambilan Jun 2018

Kepada semua pelajar PISMP ambilan Jun 2018 Sila klik pada Kursus Elektif Teras untuk mendapatkan senarai tawaran kursus Elektif Teras pelajar ambilan Jun 2018. Sebarang kemusykilan sila hubungi Pn. Hjh. Zarina binti Omar, Penyelaras PISMP IPGK Darulaman.

Read More Pemilihan Elektif Teras Pelajar PISMP Ambilan Jun 2018
June 7, 2018

Kursus Elektif Terbuka PISMP Ambilan Jun 2015 (Kemas kini 24 Jun 2018)

Kepada semua pelajar PISMP ambilan Jun 2015 Sila klik pada Kursus Elektif Terbuka ambilan Jun 2015 untuk mendapatkan maklumat terkini Kursus Elektif Terbuka semester Jun 2018. Sebarang kemusykilan sila hubungi Pn. Hjh. Zarina binti Omar, Penyelaras PISMP IPGK Darulaman.

Read More Kursus Elektif Terbuka PISMP Ambilan Jun 2015 (Kemas kini 24 Jun 2018)
May 31, 2018

Tawaran Kursus Elektif Terbuka PISMP Ambilan Jun 2016

Kepada semua pelajar PISMP ambilan Jun 2016. Sila klik pada Kursus Elektif Terbuka untuk mendapatkan senarai tawaran kursus Elektif Terbuka semester Jun 2018. Sebarang kemusykilan sila hubungi Pn. Hjh. Zarina binti Omar, Penyelaras PISMP IPGK Darulaman.

Read More Tawaran Kursus Elektif Terbuka PISMP Ambilan Jun 2016
May 27, 2018